Strategi

Uten å vite hvor du skal er det ikke godt å si hvor du ender opp. En gjennomtenkt strategi sikrer at alle i bedriften drar i samme retning mot et felles mål. Vi har lang erfaring med å guide store og små kunder gjennom tilpassede strategiprosesser som gir retning og mening til arbeidet.

Merkevarestrategi

Har du kontroll på merkevaren din? Helhet og kontinuitet er avgjørende for å bygge sterke merkevarer. Sammen med dere bidrar våre rådgivere til å tydeliggjøre og spisse merkevaren både internt og eksternt. For startups og mindre selskaper anbefaler vi ofte en brand sprint – en tre timers workshop der vi sammen definerer essensielle aspekter ved merkevaren. For større selskaper skreddersyr vi prosesser med fokus på grundig innsikt, før vi bygger opp en merkevare- og posisjoneringsstrategi som styrker din konkurransekraft.

Kommunikasjon

Hva ønsker du å oppnå med kommunikasjonen din? Hvilke problemer skal den løse? En kommunikasjonsstrategi skal svare på spørsmål om hvem du skal nå ut til, hvilke kanaler du finner dem i, og ikke minst hvilket budskap du vil formidle. Kommunikasjonsstrategien må kobles tett opp mot merkevarestrategi og overordnet forretningsstrategi. Først da vil du se en god effekt av dine investeringer i markedsføring og kommunikasjon.

Kanalstrategi

Medielandskapet blir stadig mer fragmentert og det blir vanskeligere å navigere. Vet du hvor du treffer din målgruppe? En god kanalstrategi handler ikke bare om å velge de rette kanalene, det handler like mye om hvordan du bruker de kanalene du velger. Våre rådgivere hjelper deg med å gjøre gode prioriteringer, slik at du får mest mulig igjen for hver krone du bruker.

Merkenavn

Navnet på merkevaren er gjerne det første og tydeligste signalet du sender til målgruppen din. Derfor er det også særdeles viktig å velge et godt navn. Prosessen for å finne det rette navnet preges av metode og magi i skjønn forening. Gjennom utallige navneprosesser har vi finslipt vår metodikk for å sikre at merkenavnet både formidler det vi ønsker og samtidig engasjerer, fenger og ligger godt i munnen. I tillegg ivaretar vi viktige aspekter knyttet til navnets tilgjengelighet og beskyttbarhet.

Merkevarementor

Vi har gjennom flere år jobbet aktivt med en rekke start-ups og vekstbedrifter, både direkte og via ulike akseleratorprogrammer i Nord-Norge. Strategisk Rådgiver i Anew, Øystein Ulvær, er registrert som mentor via Innovasjon Norges mentortjeneste, og har mentorert flere nordnorske gründere. Ta gjerne kontakt hvis dere tror Øystein kan være en aktuell mentor for dere, så hjelper vi dere med prosessen.

Employer Branding

Et sterkt employer brand kan utgjøre forskjellen på om dyktige folk banker på døren din, eller om du knapt får inn søkere når du utlyser en stilling. Employer Branding handler om å bygge opp en merkevare som en attraktiv arbeidsgiver. Det handler om hvor godt de ansatte trives, og hvordan du fremstår utad. Og selvsagt om hvordan du formidler en god utlysning. Våre rådgivere er klare for å hjelpe deg med å bygge opp ditt employer brand.

Markedsplan

Har du en plan for når du skal annonsere, mot hvem, i hvilke kanaler, og med hvilket budskap? En god struktur på alle dine markedsinvesteringer bidrar til at du får mest mulig effekt ut av hver krone, og sørger for at markedsstrategien gjøres levende. Vi hjelper deg med å definere en tydelig plan for enkelkampanjer, eller hele årshjul for all markedsføringen din gjennom hele året.

Les mer om våre andre tjenester

Strategi
DesignKommunikasjonNettside