Anew Branding

Kreativitet skaper vekst.

Anew er et merkevarebyrå som holder til i Harstad. Vi bruker strategisk kompetanse og kreativ kraft til å utvikle sterke merkevarer gjennom strategi, visuell identitet, websider og kommunikasjon.

Anew Branding

Tjenester

  • Merkestrategi / Kommunikasjonsstrategi 
  • Logo / Visuell identitet / Navn
  • Grafisk design / Layout / Redaksjonell design
  • Webdesign / Webutvikling
  • Content / Sosiale Medier
  • Markedsføring / Tekstproduksjon / Annonseproduksjon
  • Foto / Video

Vår metode

ISI-modellen

Vi tar alltid et helhetlig merkevareperspektiv på våre prosjekter. Det handler om å sørge for at vi har tolket kartet riktig før vi legger ut på tur, og ikke minst sørge for at kompasset alltid er tilgjengelig underveis. For å få til det har vi utviklet et rammeverk vi har kalt ISI-modellen, som er en forkortelse for de tre fasene i vår arbeidsprosess; innsikt, strategi og implementering. Dette er utgangspunktet for vårt prosessarbeid, men samtidig er alle oppdrag svært forskjellige og vi gjør alltid tilpasninger for alle kunder basert på alt fra problemstilling, behov og budsjett.

Innsikt

I begynnelse av ethvert prosjekt samler vi tilgjengelig kunnskap om kunden og den aktuelle merkevaren. Det handler om interne faktorer som produkter, tjenester, styrker og svakheter, målsetninger osv, men også eksterne elementer som målgruppen og deres behov og triggerpunkter. I tillegg samler vi nødvendig innsikt om kategorien merket opererer i, deres konkurrenter, drivere for valg osv.

Strategi

Sammen med kunden sammenstiller vi innsikten for å utvikle en vei til målet. Det kan for eksempel handle om å definere en ønsket, distinkt posisjon for merkevaren og hva som skal til for at merket tar denne posisjonen i hodene til målgruppen. I denne fasen gjør vi også vurderinger på hvilke kanaler vi skal benytte oss av for å nå ut med vårt budskap.

Implementering

Med en tydelig merkestrategi på plass utvikler vi et overordnet kommunikasjonskonsept for merket. Dette konseptet danner grunnlag for utvikling av for eksempel merkenavn, logo og visuell identitet, reklame, markedsmateriell eller andre kreative uttak. Uansett hva som skal utvikles sørger vi for at det er i tråd med strategien og at det bidrar til å bygge de rette assosiasjonene hos målgruppen.

Etter implementeringen samler vi ny innsikt om merkets status i markedet og hos målgruppen, og bruker det som grunnlag for å gjøre eventuelle tilpasninger i strategi og uttak.