Tjenester

Strategien som forteller deg hvor du skal, og kreativiteten som tar deg dit.

Vår metode

ISI-modellen

Vi tar alltid et helhetlig merkevareperspektiv på våre prosjekter. Det handler om å sørge for at vi har tolket kartet riktig før vi legger ut på tur, og ikke minst sørge for at kompasset alltid er tilgjengelig underveis. For å få til det har vi utviklet et rammeverk vi har kalt ISI-modellen, som er en forkortelse for de tre fasene i vår arbeidsprosess; innsikt, strategi og implementering. Dette er utgangspunktet for vår prosess, men samtidig er alle oppdrag svært forskjellige og vi tilpasser alltid hver enkelt fase basert på problemstilling, budsjett og kundebehov.

  • Etter implementeringen samler vi ny innsikt om merkets status i markedet og hos målgruppen, og bruker det som grunnlag for å gjøre eventuelle tilpasninger i strategi og uttak.

    Kontakt oss