Anew Branding

Tjenester

Strategien som forteller deg hvor du skal, og kreativiteten som tar deg dit.

Les mer om våre tjenester her.

Strategi

En gjennomtenkt strategi sikrer at alle ansatte drar i samme retning mot et felles mål. Vi har lang erfaring med å guide store og små kunder gjennom tilpassede strategiprosesser.

• Merkevarestrategi
• Kommunikasjons­strategi
• Kanalstrategi
• Merkenavn
• Mentor
• Employer Branding
• Markedsplan

Design

Design skal ikke bare se bra ut. Det skal også bidra til å løse strategiske utfordringer. Uansett hvilken flate det skal utvikles for, kan vi bidra til å få din merkevare til å skinne.

• Logo og profil
• Profilmanual
• Grafisk design
• Reklamemateriell
• Pakningsdesign
• Skilt og dekor
• Webdesign

Kommunikasjon

Kommunikasjonen som din bedrift har med målgruppen handler ikke bare om å informere, men også om å bygge langsiktige relasjoner. Vi kan hjelpe deg med å finne din stemme, tone of voice, og lage godt innhold slik at du holder deg relevant i markedet.

• Bærekrafts­kommuninkaskon
• Innholdsmarkeds­føring
• PR
• Foto og video
• Tekst
• Reklamekonsept
• SoMe 

Digital

Mulighetene innenfor det digitale er enorme. Kanskje til og med litt overveldende. Hvordan skal websiden din se ut? Hvilken funksjon skal den ha? Hvilke sosiale medier skal vi være til stede på? Hva og hvordan burde vi måle? Pust med magen. Vi hjelper deg.

• Web design
• Webutvikling
• SEO
• Sikkerhet og support
• Kurs og opplæring
• Universell utforming

Våre metode

ISI-modellen

Vi tar alltid et helhetlig merkevareperspektiv på våre prosjekter. Det handler om å sørge for at vi har tolket kartet riktig før vi legger ut på tur, og ikke minst sørge for at kompasset alltid er tilgjengelig underveis. For å få til det har vi utviklet et rammeverk vi har kalt ISI-modellen, som er en forkortelse for de tre fasene i vår arbeidsprosess; innsikt, strategi og implementering. Dette er utgangspunktet for vår prosess, men samtidig er alle oppdrag svært forskjellige og vi tilpasser alltid hver enkelt fase basert på problemstilling, budsjett og kundebehov.

Innsikt

Den første fasen handler alltid om å samle mest mulig innsikt om kunden, merkevaren og markedet de opererer i. Her kan vi bruke en rekke ulike verktøy. Avhengig av kundens behov handler det om alt fra å gjøre markedsundersøkelser, analyse av eksisterende data, gjennomføre intervjuer med ansatte og kunder, eller workshops med kunden. Målet er å gjøre en kvalifisert vurdering av hvor skoen trykker, og legge grunnlaget for å utvikle en god strategi for veien fremover.

Strategi

Sammen med kunden sammenstiller vi innsikten for å definere tydelige mål. Det kan handle om å etablere en ønsket posisjonering for merkevaren, og vurdere hvilke brytere vi må trykke på for å komme dit. Ofte definerer vi en merkevareplattform som gjør det enkelt og tydelig for alle ansatte å sette seg inn i merkevaren. Dette bidrar til at alle trekker i samme retning, og merkevaren fremstår helhetlig for markedet.

Implementering

Når målet er definert, og vi har fått laget oss et kart, legger vi ut på tur. Det vil at vi starter jobben med å utvikle det som må utvikles for å ta den ønskede posisjonen, enten det handler om visuell identitet, kommunikasjonsutvikling, websider eller annet. I denne fasen får våre kreatører skinne, samtidig som våre rådgivere aktivt involveres for å sørge for at det som utvikles er i tråd med innsikten og strategien for merkevaren.

Etter implementeringen samler vi ny innsikt om merkets status i markedet og hos målgruppen, og bruker det som grunnlag for å gjøre eventuelle tilpasninger i strategi og uttak.