Hvordan bruke årsrapporten til å bygge merkevare?

Nå i begynnelsen av året er det på tide å begynne jobben med en årsrapport for året som har gått. Rapporten for 2020 er kanskje viktigere enn noen gang, ettersom…

Hvordan bruke årsrapporten til å bygge merkevare?

Hvordan har dere taklet koronakrisen?

Takket være koronakrisen har 2020 vært et annerledes år for alle. Dersom selskapet ditt har klart seg godt gjennom krisen, er dette noe dere burde bruke energi på å løfte frem. Fortell om hvordan dere, takket være unik kompetanse og kloke beslutninger evnet å snu dere rundt, tenke annerledes, og snu utfordringer til muligheter. Eller trekk frem hvordan dere tok ansvar, deltok i dugnaden, og gjorde det som måtte gjøres.

Dersom selskapet har blir svekket av krisen kan det være fornuftig å belyse et årsaksbilde. Hvordan ble dere påvirket internt? Hvordan ble markedssituasjonen endret for dere? Hva skjedde med kundetilstrømningen? I tillegg til å peke på konkrete årsaker, kan det være fornuftig å legge frem en tydelig handlingsplan for hvordan dere skal komme dere tilbake. Hvordan ser strategien ut for kommende periode? Hva har dere lært, hva skal dere gjøre annerledes fremover?

 

Innholdet i årsrapporten

Som i alt kommunikasjonsarbeid er det veldig viktig at man har et klart bilde av hvem man snakker til. Det å definer en tydelig målgruppe er helt essensielt for å kunne bygge opp en historie som resonerer hos mottaker. Dersom du ønsker at denne skal leses av flere enn bare styret, aksjonærene eller andre som kjenner selskapet godt, burde du ta hensyn til dette i hvordan du formulerer deg, hvordan du legger opp det visuelle uttrykket og hvordan du legger opp til distribusjon av rapporten. Uansett er det viktig at du prøver å snevre inn målgruppen din. Hvis du ønsker å nå ut til «alle», er det en reell fare for at «ingen» finner innholdet spesielt relevant.

 

Print, digitalt eller interaktivt?

Det er viktig å tenke nøye gjennom hvilket format du ønsker på rapporten. Dette henger tett sammen med alt fra målgruppe, til lesesituasjon, innhold, og ikke minst distribusjon. Vi anbefaler å alltid legge opp til en eller annen form for digital distribusjon. Dette kan enten skje i form av en digital PDF som kan lastes ned fra nettsiden din, eller sendes ut i en epost, nyhetsbrev eller vi andre digitale kanaler. Ofte kan det være fornuftig å også legge til rette for at den kan trykkes opp i fysiske eksemplarer. Dette kan være en fin ting å gjøre tilgjengelig i en resepsjon eller andre steder i et kontorlandskap der kunder, leverandører og andre ferdes. Da kan de ta med seg et eksemplar og lese dette i ro og mak når de har anledning.

Noen velger å dra årsrapporten et hakk videre, og gjøre det til en mer interaktiv leseopplevelse. Dette kan gjøres i form av å lage en nettside av rapporten. Da er det langt lettere å inkludere flere typer medier utover bilde og tekst. Har du relevante videoer som du ønsker å inkludere, er dette en fin løsning. Det kan også være nyttig dersom du har mye statistikk som tabeller, grafer osv. Med en interaktiv løsning, vil du kunne gjøre denne typen innhold langt lettere å konsumere ved bruk av for eksempel levende infografikk som spriter opp et ellers kjedelig tallmateriale. I tillegg vil en interaktiv løsning gjøre det lettere å navigere i dokumentet, og enklere for leseren å finne frem til de delene man ønsker å fordype seg i.

 

Kom i gang tidlig

Som med alt annet kan det være lurt å dra nytte av faglig ekspertise dersom man ønsker et best mulig resultat. Når det gjelder årsrapporter kan det være fornuftig å ha en dialog med et designbyrå med god forretningsforståelse og som er gode på layout av denne typen produksjoner. Vi i Anew har laget en rekke årsrapporter for flere selskaper, og har over tid opparbeidet oss solid kompetanse innenfor dette området.

I tillegg er det lurt å komme i gang tidlig. Mange venter alt for lenge med å komme i gang med årsrapporten, ofte helt til endelig årsregnskap er godkjent av revisor. Det er ikke nødvendig, eller hensiktsmessig å vente så lenge. Årsrapporten er som sagt mye mer enn en oppramsing av regnskapstall. Ofte er det mye innhold som skal genereres, og dette kan være tidkrevende både for selskapet, og eventuelt også for de som skal bistå dere. Så kom i gang allerede nå, så har dere det aller meste klart før regnskapet foreligger.

Ta kontakt dersom du ønsker hjelp til å komme i gang med din årsrapport.

Lykke til!

 

Ta kontakt

Anew Branding

Anew er et merkevarebyrå i Harstad som brenner for å bygge sterke merkevarer. Med base i Nord-Norge banker våre hjerter litt ekstra for nordnorske merkevarer.

Relatert