Unifractal

En revolusjonerende mikrolæringsplattform

Unifractal er en revolusjonær mikrolæringsplattform som skal gjøre bruken av komplisert maskineri lett å lære. Det handler om nye måter å gjøre gamle prosesser på. Om å forenkle det kompliserte. Om å effektivisere opplæring og kompetanseoverføring.

Unifractal ble formelt etablert I 2020 av en liten gruppe gründere som over flere år hadde jobbet fram en prototype som skulle hjelpe nye studenter med å orientere seg rundt komplekst og teknisk utstyr i et lydstudio. Denne prosessen førte til at de inkorporerte innovativ AR-teknologi, en forbedret arbeidsflyt for mikrolæring, og utvikling av et robust dashbord for innholdsadministrasjon og objektkommentarer. De skjønte fort at verktøyet kunne ha stor nytteverdi for en rekke andre bransjer.

Vi fikk i oppgave å utvikle visuell identitet til selskapet. Dualiteten av kompleksitet og enkelhet, teknologi og humanisme, krevde et uttrykk som var både stramt og mykt på en gang. Vi ønsket å skape et uttrykk som inviterte til lek og læring, men som samtidig skulle bygge kredibilitet og tillit.

I tillegg måtte identiteten fungere svært godt på små, digitale flater, der kontrast og lesbarhet måtte gå hånd i hand med branding og estetikk.

Teknologien går ut på at du ganske enkelt kan skanne ethvert objekt, som maskiner og teknologisk utsyr  på for eksempel arbeidsplassen din, med et smarttelefonkamera, og få viktig informasjon og relevante veiledning for hvordan objektet skal brukes. Å legge til nye objekter gjøres enkelt i en app, slik at brukere kan lage et “skannbart» objekt fra opplastede bilder av det.

Administratorer og teknisk personale kan lage korte videoer i appen eller legge til annet dybdelæringsmateriell (lenker, dokumenter osv.) som kan være avgjørende for brukerens læringsprosess. Mikrolæringsprinsippet lar brukeren få tilgang til informasjon når de trenger det og der de trenger det, og gir dem kontroll over læringsmiljøet sitt.

Siden oppstarten har selskapet vokst i styrke, og Unifractal benyttes i dag av et bredt spekter av brukere i Norge med stor suksess. Deres filosofi er at “every object tells a story”, og teamet fokuserer kontinuerlig på å utvikle Unifractal som plattformen for å fortelle og forklare disse historiene – med hjelp av sine kunder!

Kunde:

Unifractal

Leveranse:

Design Logo og profil Merkevarestrategi Reklamemateriell Strategi

Tidsrom:

2021

Unifractal

Andre jobber