Tromsø Jazzfestival 2016

Tromsø Jazzfestival 2016

Målet ved konseptendringen var å trekke flere besøkende til festivalen gjennom en mere fengende visuell identitet samt et tidspunkt som ikke måtte konkurrere med julebord, eksamenslesning og juleforberedelser.

Løsning

Vi bygget opp logo rundt initialene TJ, og en visuell identitet med elementer inspirert av jazznoter og gitargrep som legges oppå blåtonede artistbilder. Store titler i en karakteristisk typografi er med på å gjøre uttrykket spennende og kunstnerisk.

 

Resultat

Festivalen 5-doblet billettintektene i 2016. De opplevde en overveldende respons med utsolgte konserter og måtte legge ut ekstrabilletter på flere konserter etter påtrykk fra publikum.

 

 

Kunde:

Tromsø Jazzfestival 2016

Leveranse:

Design Logo og profil

Tidsrom:

2016

Andre jobber