Sør-Troms Museum

18 attraksjoner og utallige historier samlet på en helt ny webside.
Sør-troms museum

Museet hadde lenge hatt behov for nye nettsider med forbedret tilgjengelighet, hvor publikum blant annet enkelt kunne finne nødvendig informasjon om åpningstider til museets mange anlegg, samt info om attraksjoner, arrangementer, priser og påmelding. Løsningen skulle være selgende, med en tydelig Call to Action.

Løsning

Sør-Troms Museum har det store ansvaret med å forvalte kulturminner i hele seks kommuner i Sør-Troms. Formålet er å vekke interesse for, og spre, kunnskap om kulturhistorie. De består av små og store museer i hele regionen – fra bygdetun til museer med nasjonal og internasjonal betydning. 18 attraksjoner byr på utallige fortellinger og uforglemmelige opplevelser.

Vi utviklet en nettside med stort fokus på universell utforming, med verktøy for tilgjengelighet på alle sider hvor brukeren av nettstedet kan tilpasse blant annet kontraster og skriftstørrelse. Museet hadde problemer med å holde alle åpningstider oppdatert på den gamle siden. Administrasjon av den nye siden er gjort enkel ved en egen database for alle attraksjoner, slik at åpningstider på hele nettstedet kan endres fra ett panel. Den nye siden har muligheter for å fremheve hendelser, via en egen database for ting som skjer. Nettsiden gjør også det enklere å finne fram til de forskjellige attraksjonene – det er store avstander mellom flere av disse, så det var viktig med et godt verktøy for å merke lokasjoner. I prosessen ble det foretatt brukertesting av nettstedet med representanter fra alle aldersgrupper, og grensesnittet ble justert i forhold til resultatet for å få til en optimal brukervennlighet.

Sist, men ikke minst, har vi lagt vekt på et innbydende og tydelig design, med store bilder og overskrifter, hvor typografi er brukt aktivt på en måte som skal hjelpe brukeren å finne fram.

Kunden ble svært fornøyd med løsningen, og har meldt om gode tilbakemeldinger fra publikum.

Andre jobber