Norges Sjømatråd – Fiskesprell

I konkurranse med flere andre byråer vant vi jobben med å utvikle et helt nytt design for Fiskesprell.

Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram i regi av Norges Sjømatråd med mål om å spre sjømatglede til barn og unge over hele landet. Både skoler og barnehager bruker programmet aktivt i undervisningen, og det er derfor viktig at Fiskesprell har digitale og fysiske verktøy som gjør det enkelt å navigere. Nettsidene deres var nå blitt litt gamle, og trengte et nytt oppsett for å gjøre det lettere å finne frem. I tillegg ville de utvikle et helt nytt oppskriftshefte, og en lærerveiledning som bidro til å gi Fiskesprell et moderne uttrykk som appellerte til målgruppen.

Prosess

Det å utvikle gode kundereiser på et såpass komplekst og informasjonsrikt nettsted er en krevende oppgave. Det ble lagt ned en svært grundig jobb på UX-design før vi gikk i gang med å utvikle det visuelle uttrykket på Fiskesprell.no. Parallelt jobbet vi med å skape et kult uttrykk til det trykte materiellet. Hele veien hadde vi tett dialog med Sjømatrådet i Tromsø for å sikre at alle de ulike tjenestene i programmet fikk sin plass på nettsiden, og at uttrykket vi skapte harmonerte med merkevaren i alle de aktuelle formater og kanaler.

Løsning

Nettsidene ble utviklet på en måte som kategoriserer de ulike funksjonene på en enkel måte. Enten man skal søke om støtte, finne frem blant de mange fantastiske oppskriftene, eller forberede en skoletime om fiskemat, så skal det nære enkelt å navigere. Kodingen/oppsettet av nettsidene ble gjort av Creuna i Oslo.

Kunde:

Norges Sjømatråd

Leveranse:

Design Grafisk design Webdesign

Tidsrom:

2019-2020

Nettside:

https://fiskesprell.no/

Øvrig info:

Andre involverte

Creuna / Utvikling

Andre jobber