Noereh

Den samiske ungdomsorganisasjonen som samler, bevarer og utfordrer det samiske.

Hva vil det si å være ung same i dag? Hvordan ser en same ut? Noereh betyr «ung» på samisk. De er en partipolitisk uavhengig, samisk ungomdsorganisasjon, og har som mål å skape trygge møteplasser for ungdom med samisk tilknytning. I tillegg til deres egne årlige landsmøte, deltar de på arrangementer som Márkomeannu, Riddu Riddu, samt at de har bidratt til å få på plass Sápmi Pride. I tillegg står de bak den internasjonale Gáktebeaivi/Koftedagen, og engasjerer seg aktivt i for eksempel arealinngrep. Noereh setter mangfold og inkludering svært høyt. Her skal alle med samisk tilknytning føle seg velkomne, uavhengig av kjønn, legning, geografi, hudfarge og engasjement for samiske saker.

For å sikre at flest unge mennesker med samisk tilknytning skal kjenne til Noereh, og vite at de har en organisasjon i ryggen der de kan føle seg velkommen, og sett, ønsket de seg en visuell identitet som utstråler annerledeshet, mangfold og inkludering, og som samtidig fremstår som ung, edgy og kraftfull. Og selvfølgelig samisk.

Løsningen

Vi gjorde mye research på samisk symbolikk gjennom å studere ulike samiske kofter, samisk kunst og ikke minst ornamentikk. Vi lot oss inspirere av tradisjonelle mønstre og symboler, men valgte å gjenskape disse i en moderne drakt som løfter identiteten deres ut av historietimen og over i en moderne virkelighet som resonnerer, og gir relevans for dagens unge samer.

Resultatet ble en fargerik, pikselbasert identitet som gir et unikt, moderne, kraftfullt utrykk, uten at det går på akkord med respekten for det tradisjonelle. Samiske kofter og kunst er ofte preget av sterke farger, og denne fargerikheten ville vi videreføre. Men sammen med Noereh ble vi enige om at paletten burde moderniseres for å understreke det mangfoldige som gjenspeiler dagens unge samer. Vi valgte derfor bevisst å bruke farger som skiller seg fra, men samtidig harmonerer godt med de tradisjonelle samiske fargene.

Kunde:

Noereh

Leveranse:

Design Logo og profil Merkevarestrategi Strategi

Tidsrom:

2021

Andre jobber