LINK Harstad

Nettverket for unge profesjonelle i Harstad.
LINK Harstad

LINK Harstad er et faglig og sosialt nettverk for unge profesjonelle i Harstadregionen. Målet er å løfte frem unge, ambisiøse mennesker med interesse for lokalt næringsliv og samfunnsutvikling. Nord-Norge har en stor utfordring med tanke på den demografiske utviklingen av befolkningen, og det er svært viktig for landsdelen at flest mulig unge mennesker velger å etablere seg her for å sikre fremtidig tilgang på kompetanse som kan bidra til verdiskapning. Ved å være en arena for nettverksbygging, kompetanseheving og sosialisering ønsker LINK Harstad å bidra til at flere ser mulighetene som er her, og på den måten både redusere fraflytting og øke tilflytting. Harstad har lenge vært full av næringslivsnettverk, men ingen av de eksisterende nettverkene har vært gode nok til å inkludere de unge. For å kunne ta denne rollen er LINK Harstad avhengig av en svært tydelig profil, som føles relevant og som fanger oppmerksomheten til målgruppen.

Løsning

Konseptet bak den visuelle identiteten til LINK Harstad handler om å være samlende, og å løfte frem. Vi valgte en retning som brukte en stram, moderne typografi med distinkte justeringer som får frem konseptet, i kombinasjon med svært spreke farger som gir et fresht, ungt uttrykk som fanger oppmerksomheten. I tillegg var det viktig å utvikle en identitet som legger til rette for etableringen av LINK-nettverk i andre nordnorske byer, noe flere har vist interesse for allerede.

Løsningen ble en umiddelbar hit hos styringsgruppen i nettverket, og har også blitt hyllet av målgruppen, så vel som av den lokale næringsforeningen, og Harstads ordfører. Med en tydelig identitet ligger alt til rette for at LINK Harstad kan stå tydelig ut, og ta en viktig posisjon for å bidra til utvikling av det lokale næringslivet.

Kunde:

Link Harstad

Leveranse:

Design Kommunikasjon Logo og profil Nettside Tekst Webdesign

Tidsrom:

2021

Nettside:

https://www.linkharstad.no/
LINK Harstad
LINK Harstad banner
LINK webside
LINK bag

Andre jobber