Kvääniteatteri

Teaterprosjektet vil foredle tradisjonene og modernisere kulturen for å sikre kvenenes relevans i historien, og ivareta kvensk kultur og språk.
Kvääniteatteri

Teaterprosjektet vil bidra sterkt til å ivareta kvensk kultur og språk. Det handler om å foredle tradisjonene og modernisere kulturen for å sikre kvenenes relevans i historien.

Prosess

Kvääniteatteri ønsker å forsterke den kvenske stemmen i offentligheten. Gjennom kunsten vil man knytte fortiden og framtiden sammen, og forsterke kvensk tradisjon og språk. Stoltheten, styrken og samholdet er bakteppe og inspirasjon for den visuelle identitene til teaterprosjektet.

Løsning

Den tradisjonelle tjæremilen er en metafor for hele teaterprosjektet. Den handler om kvensk tradisjon og det fellesskapet som oppstod rundt denne prosessen. Tjæremilen er symbolet for kvensk fellesskap. Dette nære samholdet bringes inn i framtiden gjennom kunst, og symbolet for kvääniteatteri reflekterer tjæremilens form og funksjon.

Andre jobber