Hinnstein

Ingeniørbedriften Hinnstein bygger for framtiden med nær, fjellstø og innovativ kompetanse.
Hinnstein

Hinnstein AS er en av de få selvstendige ingeniørbedriftene i Norge. De satser stort i nord og bygger for framtiden. Derfor ønsket de å fornye logo og visuell identitet slik at denne også reflekterer den nyskapingen som Hinnstein står for. De ønsket også økt fokus på rekruttering for å tiltrekke seg attraktive søkere med riktig kompetanse.

Prosess

Navnet er hentet fra et kjent turmål i Harstad, nemlig fjellet Hinnstein. Vi lot oss inspirere av linjene til fjellet på en fornyet måte som er i tråd med hvordan Hinnstein vil framstå: Nær, fjellstø og innovativ. Nettsiden må enkelt fremstille nødvendig informasjon som for eksempel planvarsel, men også reflektere den nære kompetansen som er bærende i alt de gjør.

 

Løsning

Ved å balansere kontraster med modernitet formidler vi kompetanse, styrke, teknologi, tillit og nyskapning. På nettsiden er nærhet reflektert ved at man viser folkene som står bak kompetansen. Det er dedikert egne sider til rekruttering, hvor medarbeiderne selv forteller hvordan det er å jobbe i bedriften. Videre skriver vi artikler til aktuelt-sidene som er med på å underbygge den nære kompetansen.

Hinnstein

Andre jobber