Harstadkonferansen

Harstadkonferansen i ny drakt
Harstadkonferansen

Harstadkonferansen er en aldri så liten institusjon i regionens konferansemarked, med over 20 års historikk bak seg. Hvert år, når sola er tilbake i januar, bidrar konferansen med en arena for nettverksbygging, læring og inspirasjon for året som ligger foran oss. Alt pakket inn i en lun og god atmosfære. Til tross for en sterk posisjon hadde konferansen behov for å fornye seg. Identiteten fremstod som litt utdatert, og med en stadig sterkere konkurranse fra en rekke nye konferanser i regionen var det viktig at Harstadkonferansens unike verdi kom enda tydeligere frem.

Konferansen arrangeres av bedriftsnettverket Harstad Profileringspool, og sammen med styret i nettverket gjennomførte vi en Brand Sprint for å kartlegge merkevaren med fokus på ambisjoner, verdier, målgruppen og markedet. Gjennom denne prosessen ble det tydelig at vi ønsket å rendyrke en posisjon for konferansen som en viktig trigger for vekst og utvikling i regionen. Det skal vi gjøre gjennom å være en konferanse med solid faglig tyngde, samtidig som vi pakker det hele inn i et format som også oppleves behagelig og underholdende. Målet er at publikum skal bli engasjert, at de skal lære noe, og at de skal forlate konferansen med inspirasjon til hvordan de kan gripe mulighetene i regionen på en enda bedre måte fremover.

Identiteten ble utviklet på bakgrunn av innsikten fra Brand Sprinten. Ved bruk av et relativt stramt logomark i kombinasjon med typografi og en lett fargepalett som står ut fra konferansemarkedet for øvrig fremstår nå uttrykket som svært moderne, og bidrar til å styrke konferansens naturlige autoritet. Logoen får frem assosiasjoner både til samling rundt et fokuspunkt. Det kan også ses på som en referanse til solens tilbakekomst, som alltid skaper en ramme av optimisme og positivitet rundt konferansen. Fargepaletten har en beige basisfarge som bidrar til at identiteten utstråler kompetanse og kunnskap. Ved bruk av kontrastfarger på dekorelementer balanserer vi dette med lekenhet og særpreg. Kontrastfargene kan også alterneres og tilpasses til konferansens tematikk for årene som kommer.

Vi utviklet også en helt ny nettside for konferansen, som vil gjøre det langt enklere for publikum å manøvrere, få en god oversikt over programmet, og ikke minst bestille billetter.

Andre jobber