H-Link fra Nordkraft Fiber

Bindeleddet mellom mennesker
H-Link fra Nordkraft Fiber

Bakgrunn

H-Link fra Nordkraft Fiber gir kundene tilgang på fiber uten alle ekstrakostandene som følger med tilleggstjenester som linjær-TV. En optimal løsning for de fleste bedrifter, samt for mange privatkunder som ikke har behov for TV.

Nordkraft Fiber ønsket å tydeliggjøre merkevaren gjennom å revitalisere den visuelle identiteten til H-Link. Anew fikk oppdraget med å sikre at flere får øynene opp for dette produktet.

Resultatet ble en dynamisk profil som understreker hvordan H-Link fungerer som et bindeledd mellom mennesker, mellom bedrifter og mellom vårt lille hjørne på kloden og resten av verden. Vi lot bindestreken i merkenavnet spille hovedrollen, både i selve logoen, og ikke minst i de øvrige designelementene som utgjør profilen. Bindestreken kan også ses på som en metafor for de fiberoptiske kablene som sikrer forbindelse med omverdenen med lysets hastighet. Vi utviklet også en fargepalett som gjør at merkevaren skiller seg tydelig fra andre produkter i Nordkraft Fibers portefølje, og som samtidig sikrer en sterk tilhørighet til modermerket Nordkraft. Resultatet er en visuell identitet som tydeliggjør merkevaren for målgruppen i et marked med tiltagende konkurranse der det vil bli stadig viktigere å stå tydelig ut fra mengden

Kunde:

Nordkraft Fiber

Leveranse:

Design Logo og profil

Tidsrom:

2022

Andre jobber