Faktor Harstad

Lederforum for byutvikling i Harstad.
Faktor Harstad

Harstad Profileringspool fyller 30 år i 2023, og går inn i jubileumsåret med en tydeligere strategisk retning, nytt navn, ny profil og en flunkende ny nettside.

Siden oppstarten i 1993 har Harstad Profileringspool vært en samlende og slagkraftig faktor for byutvikling i Harstad. Ledere av toneangivende bedrifter har gjennom nettverket hatt en arena der de samles, bygger relasjoner og jobber sammen om prosjekter som skal bidra til å gjøre Harstad til en enda bedre by å bo i. I 2020 så de behovet for en ny nettside. Flere lokale tilbydere ble forespurt, og Anew vant til slutt kontrakten. Det ble tidlig klart at den strategiske plattformen burde revideres før ny nettside kunne utvikles. Sammen med styret kjørte vi derfor en grundig strategiprosess med en rekke workshops med både dagens styremedlemmer, tidligere styremedlemmer, medlemsbedrifter og utmeldte bedrifter. Den nye strategien handlet om å tydeliggjøre posisjonen som et lederforum for byutvikling i Harstad.

I kjølvannet av strategiprosessen så man også behovet for å vurdere et nytt navn på nettverket. Også her ble det kjørt en grundig prosess og mange alternativer ble vurdert før man landet på at Faktor var det rette navnet. Faktor er et navn som sier noe om hva nettverket ønsker å være – en faktor for byutvikling i Harstad. Medlemmene, rundt 70 bedrifter i Harstad, er alle i seg selv faktorer for det samme, og det samme kan også sies om alle deres ansatte. Ordet stammer fra latin og betyr «å gjøre». På den måten understreker vi at Faktor skal være en aktiv bidragsyter til byutvikling i Harstad.

Identiteten er ren, stram og moderne, som den burde være for et fremtidsrettet lederforum. Den har en fargepalett som blander varme rødtoner med kaldere blåtoner og danner en sprek lilla farge som er lett å legge merket il og lett å huske. Logoen har elementer som man kanskje kjenner igjen fra den nylig lanserte identiteten til Harstadkonferansen, noe vi gjorde for å styrke koblingen mellom disse merkevarene.

Andre jobber