Digitrofi

01000100(D) 01001001(I) 01000111(G) 01001001(I)
Digitrofi

DigiTroFi er et regionalt digitaliseringsnettverk for kommunene i Troms og Finnmark. Målet er å sikre at alle kommunene gjennom digital transformasjon skal forenkle, fornye og forbedre sine tjenester for kommunenes innbyggere, næringsliv og andre samfunnsaktører.

Vi fikk jobben med å utvikle visuell identitet og en nettside til nettverket. I profilretningen vi utviklet brukte nettopp det digitale som utgangspunkt. Vi dro dette ned til sin mest grunnleggende form. 1 eller 0. Av eller på. Som i koding forøvrig er systemet rigid, men resultatet ble likevel ganske lekent. I dette tilfellet utviklet vi et system av pixler som i sum utgjør logoen. Dette bidrar til at det visuelle formspråket får et «digitalt» uttrykk. Pixlene kan flyttes på og lekes med innenfor et matematisk system, som skaper dekorelementer som kan brukes på blant annet nettsidene.

Andre jobber