By50

Et av Norges største og mest ambisiøse byutviklingsprosjekter
By50

Det å skape en helt ny bydel er i seg selv krevende idrett. Når denne bydelen i tillegg skal ligge der det i dag er hav, blir utfordringen større. Så legger du til at bydelen skal strekke seg over et område på hele 5,4 km. og krydrer det hele med en helt ny metodisk tilnærming, høy grad av innbyggermedvirkning og ufravikelige krav knyttet til bærekraft. Da sitter du igjen med et monumentalt prosjekt som vil heve øyenbryn verden over. Vi har døpt prosjektet BY50.

Tromsø Utbygging, sammen med SPINN Arkitekter og KMPG har svært høye ambisjoner på vegne av Tromsø. Målet er både å pilotere en ny tilnærming for hvordan vi tenker rundt utvikling av kompakte byrom, samt det å bygge en helt ny bydel som skal være en naturlig forlengelse av byens eksisterende sentrumsområde. Tromsø sentrum ligger som kjent på en øy, noe som begrenser mulighetsrommet for å øke størrelsen på selve sentrumskjernen. By50 har funnet kreative, bærekraftige løsninger på dette som ikke bare vil berike sentrum, men som også vil bidra til å tilgjengeliggjøre sentrum for langt flere av byens innbyggere.

Prosjektet er foreløpig på planleggingsstadiet, men det er gjort et solid stykke forarbeid som skal berede grunnen, både fysisk og metaforisk, for det som skal skje i sundet mellom fastlandet og Tromsøya i årene fremover.

Anew fikk jobben med å utvikle merkevaren inkludert navn og visuell identitet til prosjektet sammen med Tromsø Utbygging, SPINN Arkitekter, KPMG og byrået Benzin som skal stå for utviklingen av den digitale plattformen til prosjektet. Dette har vært et omfattende stykke arbeid, mye på grunn av bredden og omfanget i prosjektet. Dette er en merkevare som må nå ut til et stort batteri av interessentgrupper som vil ha ulike behov for informasjon og interaksjon med prosjektet. Vi er avhengige av på bygge relevans mot alt fra stat, fylke og kommune, til lokalt næringsliv, grunneiere, ulike etater og ikke minst lokalbefolkningen. Vi var derfor avhengig av å identifisere noen kritiske fellesnevnere som både bidra til en overordnet forståelse av merkevaren, men som samtidig skapte et kreativt spillerom som gjør det mulig å skreddersy kommunikasjon til de enkelte interessentgruppene underveis.

Anew fikk jobben med å utvikle merkevaren inkludert navn og visuell identitet til prosjektet sammen med Tromsø Utbygging, SPINN Arkitekter, KPMG og byrået Benzin som skal stå for utviklingen av den digitale plattformen til prosjektet. Dette har vært et omfattende stykke arbeid, mye på grunn av bredden og omfanget i prosjektet. Dette er en merkevare som må nå ut til et stort batteri av interessentgrupper som vil ha ulike behov for informasjon og interaksjon med prosjektet. Vi er avhengige av på bygge relevans mot alt fra stat, fylke og kommune, til lokalt næringsliv, grunneiere, ulike etater og ikke minst lokalbefolkningen. Vi var derfor avhengig av å identifisere noen kritiske fellesnevnere som både bidra til en overordnet forståelse av merkevaren, men som samtidig skapte et kreativt spillerom som gjør det mulig å skreddersy kommunikasjon til de enkelte interessentgruppene underveis.

Vi gjennomførte flere workshops, og satte oss grundig inn i det som allerede var gjort av analyser og innsiktsarbeid før vi presenterte en rekke ulike konseptretninger til prosjektets styringsgruppeValget falt på By50 som overordnet prosjektnavn. Navnet er konseptuelt spennende fordi det rommer mye av det vi ønsker å fronte i prosjektet. Dette er et byutviklingsprosjekt der alle aspekter av bærekraft gjør seg gjeldende, noe som er avgjørende for at vi skal kunne nå FNs bærekraftsmål for 2050. På engelsk blir By50 «innen50», som videre understreker dette.

I utviklingen av identiteten jobbet vi med å finne den riktige balansen mellom de solide ambisjonene som ligger i prosjektet, de fremtidsrettede elementene og ikke minst de myke verdiene som føler det sterke fokuset på sosial, økonomisk og klimarelaterte bærekraftshensyn. Resultatet ble en typografisk logo med et mykgjørende symbol som kan løftes frem og stå alene. Typografien er stram og moderne, men bidrar også med elementer som løfter frem det akademiske, forskningsbaserte fundamentet som metodikken bygger videre på.

Historien om By50 er så vidt i gang. Dette er et prosjekt som mange vil høre mye om i flere år fremover. Men fundamentet, som skal fungere som en premissgiver for fremdriften er på plass, og vi gleder oss til fortsettelsen sammen med bunnsolide oppdragsgivere og samarbeidpartnere i nord.

Kunde:

Tromsø Utbygging

Leveranse:

Design Kommunikasjon Logo og profil Merkenavn Merkevarestrategi Strategi Tekst Webdesign

Tidsrom:

2022

Andre jobber