AMIFF 2020

Et visuelt uttrykk som spiller på stort tolkningsrom med referanse til kontrastene i årets tema: The space between us
Amiff

For femte år på rad utviklet vi Amiff sin visuelle profil. Årets tema, «The space between us», henviser blant annet til mellommenneskelige relasjoner, til begreper som «oss og dem», til skjevheter og ulikheter i samfunnet og mellom nasjoner. Det henviser også til våre daglige omgivelser, til arkitektur og samfunnsstruktur. I år som før fikk vi muligheten til fri tolkning fra konsept til design.

Løsning
Designet er stramt og minimalistisk, med et utgangspunktet i selve logosymbolet som kan tolkes både som et øye og prosjektor. Fargekombinasjonene bryter opp en stram struktur og gir rom for et lekent oppsett som skaper en sterk stopp-effekt. Ved å fokusere på enkle og få virkemidler står profilen sterkt og tydelig både alene som plakat og digitalt. Det skarpe skillet av logosymbolet er ment å uttrykke festivalens tema og brukes som et dynamisk element som tilpasses de ulike flatene.

 

Kunde:

AMIFF

Leveranse:

Design Grafisk design Logo og profil

Tidsrom:

2020

Logo
Amiff font
Amiff dato

Andre jobber