Anew Branding

NorlandiART

NorlandiART er et unikt kunst og et kunstformidlingsprosjekt som forteller historier fra og om Nordland sett gjennom kunstnerøyne.

Prosjektet startet med at kunstneren Are Andreassen fikk med seg 21 av sine kollegaer i Nordland fylke på et dugnadsprosjekt der store deler av fylkeshovedstaden ble omskapt til et gigantisk utegalleri. NorlandiART vil blant annet bidra til refleksjon rundt spørsmål knyttet til stedets betydning for kunstnere og deres produksjon. Det fysiske stedet der man bor, utgangspunktet for det man skaper, utgjør den lille forskjellen.

Prosjekt:
NorlandiART

Kunde:
Are Andreassen

Leveranse:
Logo, visuell identitet, nettside, bokdesign

Tidsrom:
2019