Anew Branding

Harstad Bryggeri

Harstads eget bryggeri trengte en identitet med like mye karakter som det fantastiske ølet de lager. Lokale råvarer står sentralt i produksjonen, og lokale signaler ble også bærende for identiteten.

www.harstadbryggeri.no

Kunde:
Harstad Bryggeri

Leveranse:
Logo og visuell identitet, nettside

Tidsrom:
2015