Anew Branding

Bitz & Blitz

Event- og produksjonsselskapet som tar kunstneriske og sceniske produksjoner til nye høyder.

Bakgrunn 

Bitz & Blitz har sterk kompetanse på planlegging og gjennomføring av opplevelser, arrangementer, festivaler, coaching, events, seminar og konferanser. De jobber både for næringslivet og det frie feltet, med profesjonell håndtering av arrangementstekniske utfordringer.

Les mer om jobben

Løsning

Det visuelle uttrykket har en følelse av lekenhet og energi. Formen på logoen gjør at den føles levende og initialene B & B fungerer også som enkeltstående elementer. Fargene er ekspressive og kan varieres etter hvilken målgruppe Bitz & Blitz vil henvende seg til.

Kunde:
Bitz & Blitz, Kjersti Melkiorsen

Leveranse:
Logo og visuell identitet, nettside

Tidsrom:
2020

 

www.bitzandblitz.no