Vesterålskraft

Revitalisering av en bauta innen Vesterålens rike industri og næringsliv.
Vesterålskraft

Vesterålskraft har en lang og stolt historie som strekker seg tilbake til 30-tallet. En virkelig bauta som har bidratt aktivt til utviklingen av Vesterålens rike industri og næringsliv. De siste årene har kraftmarkedet sett en sterk utvikling i retning av konsolidering og flere store aktører med et nasjonalt nedslagsfelt. Dette har skapt en sterkere konkurransesituasjon for mindre, lokale aktører, og Vesterålskraft så i 2018 et behov for å modernisere sitt grafiske uttrykk som et ledd i å opprettholde relevans og konkurransekraft i sitt lokalmarked.

Prosess

I dette prosjektet jobbet vi tett sammen med Deadline Media på Sortland. De stod for det strategiske, mens vi utviklet det grafiske uttrykket. Målet var å skape en identitet som både var tydelig, lett å kjenne igjen, og hadde ikoniske kvaliteter som kunne bidra til lang levetid. Videre måtte identiteten romme de mange ulike selskapene i porteføljen, inkludert strøm, nett og bredbånd.

Løsning

Ideen vi presenterte ble en umiddelbar hit både hos Deadline Media og hos Vesterålskraft. Uttrykket brukte åpenbare kategorisignaler, samtidig som vi skapte et unikt uttrykk med masse relevant karakter som Vesterålskraft kunne ta eierskap til. Elementer fra logouttrykket ble også løftet ut for å danne visuelle støtteelementer som kompletterte identiteten. Merkearkitekturen ble definert ved at alle selskapene i porteføljen delte det samme, ikoniske logosymbolet, mens bruk av tydelig fargekoding bidro til å skape klare skiller.

Kunde:

Vesterålskraft

Leveranse:

Design Logo og profil Profilmanual

Tidsrom:

2019

Logo

Andre jobber