Reno-Vest

Renovasjonsselskapet som vil gjøre sine kunder til bærekraftshelter.
Logosymbol til Reno-Vest med grønne blader som bakgrunnsbilder.

Det velrennomerte selskapet Reno-Vest er hele Vesterålens renovasjonsselskap. Selskapet er interkommunalt, og ble etablert i 1974. De har sitt hovedkontor på Sortland, og er eid av de seks kommunene Sortland, Hadsel, Andøy, Øksnes, Bø og Lødingen.  Selskapet består av morselskapet Reno-Vest IKS samt de tre datterselskapene Reno-Vest Produksjon, Reno-Vest Bedrift og Reno-Vest Bremnes. Sistnevnte er et avfallsdeponi.

Selskapet hadde behov for å fornye sin visuelle identitet, og vi fikk oppdraget. Vi gjennomførte en grundig prosess med kunden hvor alle stener ble løftet, alt fra om navnet skulle skiftes til hvordan de skulle fremstå og hva og hvordan de skulle kommunisere.

Prosessen førte til at navnet ble beholdt, men det kom blant annet fram at de ønsket mer fokus på selskapets dype engasjement for bærekraft. Dette resulterte i visjonen «Vi skal gjøre innbyggere og bedrifter i Vesterålen til bærekraftshelter», med kundeløftet «Vi skal gjøre det enklere å ta bærekraftige valg i det daglige.» Verdiene de jobber etter er «ansvarlig, pålitelig, innovativ og kompetent.»

Den visuelle identitetens skulle signalisere at de er et fremoverlent, moderne og innovativt selskap. Indirekte skulle identiteten bidra til å bygge en helhet rundt kundeløfte, visjon og verdier, og utstråle tillit og troverdighet rundt disse budskapene. I tillegg til en emosjonell appell som skulle gjøre at Vesterålinger ønsket å bidra i dugnaden.  Under hele prosessen jobbet vi med ett uttrykk langt frem i panna: Fast i innhold, myk i form. Det  handlet om å skape en identitet som både kunne romme det forretningsmessige (kompetanse, pålitelighet og ansvarlighet), og det mer motiverende, lekne og inspirerende.

Retningen som ble valgt er et enkelt, stilrent logomark som glir sømløst inn som en del av Reno-Vests wordmark.

Symbolet er stilisert, noe som åpner for en rekke spennende tolkninger, som alle er relevante for det de holder på med. Retningen berikes ytterligere av en illustrasjonsstil som tilfører lekenhet, vennlighet og egenart, samt bygger oppunder relevante metaforer.

Fargepaletten er hentet fra den vesterålske naturen, hvor hovedfargen er en mørk grønn som symboliserer bærekraft, natur, vekst og fornying.

Illustrasjon som viser inspirasjon til ny logo for Reno-Vest, med r´en som en trestamme og veier som krysser hverandre.
3 forskejllige plakater ved siden av hverandre som viser profil i bruk.
Banner med strekillustrasjon, tekst og grønn bakgrunn.
Banner med hvit bakgrunn, strekillustrasjon i lys blått og teksten Trashtalk i mørk blått.
Tre SoMe bannere ved siden av hverandre med forskjellig innhold.

Andre jobber