Norkon

Konferansen for leverandørindustrien til de blå næringene i nord

Leverandørindustriens nordområdekonferanse er en møteplass for dialog og forretningsmuligheter for de blå næringene i Nord-Norge. Den har blitt avholdt i Harstad annethvert år over en lang periode, men foran konferansen i 2021 hadde arrangørene et ønske om å fornye hele profilen for å sikre at det fremdeles fremstår som en moderne og relevant arena både for fiskeri, havbruk, og olje- og gassindustrien. Vi fikk bidra med utviklingen av nytt navn på konferansen, ny logo og visuell identitet, tema for konferansen 2021, samt design av nettside og utvikling av materiell og kommunikasjon.

Konferansen er med på å rette de blå næringenes øyne mot nord, der både folk og samfunn har spilt på lag med havet til alle tider. På folkemunne har konferansen gjerne blitt omtalt som Nordområdekonferansen, men dette navnet er langt, vanskelig å si, og dermed også vanskelig å huske. I tillegg sier den ikke nok om hvilke bransjer denne konferansen er relevant for. Sammen med arrangørene gjennomgikk vi en navneprosess og landet på NORKON, som er en forkortelse samtidig som det sitter lett i munnen og i minnet. Undertittelen «Konferansen for leverandørindustrien til de blå næringene i nord» styrker relevans og kategoritilhørighet.

De blå næringene opererer på overflaten, under vann, og på og under havbunnen. Det er mange lag, og Nordområdekonferansen ivaretar dem alle. Vi utviklet en visuell identitet som gjenspeiler de ulike lagene som næringene representerer. Gjennom form og fargepalett får konferansen et utpreget nordnorsk uttrykk med referanser til havet, bølger, og nordlyset. Uttrykket er holdt stramt og minimalistisk for en tydelig gjenkjenning, en god implementering i digitale kanaler, samt at identiteten er egnet i mange år fremover. De grafiske elementene gir rom for variasjon og kreativitet gjennom bruk av linjer, deler av formen kan brukes som bilderamme, og symbolet står godt alene.

Innholdet i programmet for NORKON 2021 var utsiktene i nord, havbruk, teknologi og synergier, og energitransformasjon. Vi jobbet fram et hovedtema og uttrykk som en overordnet paraply for programmet: Energi til innovasjon og samarbeid. Konferansen ble markedsført i sosiale medier og gjennom arrangørenes egne kanaler, og vi utarbeidet kort og program for bruk på konferansedagene.

Kunde:

KUPA AS og Conventor/SVG

Leveranse:

Design Grafisk design Logo og profil Reklamemateriell

Tidsrom:

2021

Andre jobber