Neotemp

Ny identitet til verdens beste varmepumpe
Neotemp

Selskapet med base på Ibestad utenfor Harstad i Sør-Troms sitter på patentert teknologi som leverer energieffektivitet som de største leverandørene innen varmepumper bare kan drømme om. Teknologien er minst 35 % mer energieffektiv enn konvensjonelle luft-til-vann varmepumper, noe som har bidratt til at selskapet har landet svært gode avtaler med blant annet Panasonic om leveranser av teknologien til deres produkter. Det har også gjort det mulig å starte opp sin virksomhet i Italia, New Zealand og Bulgaria, i tillegg til her hjemme i Norge.

Mulighetene er enorme, og ambisjonene likeså. Men navnet Polar Energi ble vurdert som en barriere for en global satsning, og de så behov for å gjøre en endring for å berede grunnen for satsningen. De ønsket å bygge en merkevare som forteller det globale markedet at deres patenterte teknologi står for innovasjon og ny teknologi innen kategorien de opererer i.

Sammen med kunden valgte vi å gjøre en grundig prosess, der vi gjorde et solid stykke arbeid knyttet til merkestrategien, før vi jobbet frem aktuelle navn. Neotemp ble valgt fordi det retter fokus mot den innovative kraften i det de leverer, samtidig som det har sterke kategorisignaler.

 

Dette blir ytterligere forsterket gjennom den visuelle identiteten, som består av et stramt wordmark etterfulgt av et gradetegn. Gradetegnet guider fortolkningen av ordet og bidrar til forståelse av at dette handler om temperatur. Typografien ble valgt fordi den er utpreget moderne, samtidig som den har karakter og særpreg. I tillegg til selve logoen utviklet vi dekorelementer som er ment å gjenspeile nettopp temperatur, og hvordan teknologien fra Neotemp gjør det mulig å oppnå optimal innendørstemperatur året rundt.

 

I tillegg til hovednavn og visuell identitet til hovedmerket, utviklet vi navn til en særdeles spennende produktserie fra Neotemp. De har nemlig utviklet en løsning for å løfte hele det tekniske rommet ut av et bygg, enten det er snakk om større, kommersielle bygg, eller private boliger. Det er mange fordeler ved å plassere dette på utsiden. Blant annet muliggjør det bruk av mer effektive og mer miljøvennlige kjølegasser enn man kan bruke inne. Disse produktene har fått navnet Annex, og ble vist frem sammen med den nye navnet og identiteten på VVS-messen på Lillestrøm i oktober 2022.

Andre jobber