Harstad Kulturhus

Harstad Kulturhus

Harstad Kulturhus er Nord-Norges største konserthus og landsdelens storstue. Harstad Kulturhus er med på å stadfeste byens ry som kulturbyen i nord, og  er kjent for å være en inspirasjon for landsdelens, regionens og byens kulturliv. De siste årene har kulturhuset også stått for driften av Galleri NordNorge og Harstad Kino.

Harstad Kulturhus har de siste årene også stått for drift av Harstad Kino og Galleri NordNorge. Etterhvert meldte behovet seg for en mer ensartet profil som kunne vise at disse tre institusjonene hørte til under en paraply. I 2013 fikk vi derfor oppdraget med en omfattende rebranding. Et av kriteriene var at elementer fra hvert foretaks opprinnelige logoer skulle beholdes, og vi ble utfordret til å innfri dette samtidig som de skulle fremstå med en felles helhetlig identitet.

Kunde:

Harstad Kulturhus

Leveranse:

Design Grafisk design Kommunikasjon Logo og profil Nettside SoMe Webdesign

Tidsrom:

2013

Andre jobber