Folki

Arbeidsinkludering og opplæring for mennesker med særskilte behov.
Folki

Folki er en vekstbedrift som jobber aktivt med å gi et varig tilrettelagt arbeidstilbud til mennesker med ulike funksjonsutfordringer i Tjeldsund kommune. De tilbyr også kurs, kompetanseheving og arbeidsforberedende trening for folk som skal tilbake i ordinært arbeid. I tillegg driver de et vaskeri, et dagsenter, garnutsalg, bruktbutikk og café. Med andre ord et svært viktig og omfattende tilbud.  Selskapet er delt i tre ulike avdelinger; Folki Arbeid, Folki Læring, og butikken/caféen med navnet FolkiTiden.

Folki het tidligere Tjeldsund Vekst. De kom til oss med et ønske om å fornye og modernisere merkevaren. Gitt sin bransje var ikke målet nødvendigvis å øke verken omsetning eller profitt, men heller å bidra til å bygge intern stolthet, og bedre kjennskap i lokalsamfunnet om den store og viktige jobben de gjør. I tillegg var det et mål å ta noen grep som adresserer stigmaet knyttet til denne typen vekstbedrifter.

Sammen med kunden gjennomførte vi en grundig prosess med en god brand sprint for å få innspill fra alle deler av virksomheten, før vi utviklet en merkevareplattform. Denne dannet grunnlaget for det videre arbeidet.

Det ble tydelig at dagens navn bidro til det nevnte stigmaet, og vi ble enige om å sette i gang med en navneprosess. Den landet på navnet Folki. Et spesielt navn på mange måter, men samtidig et navn som bidrar aktivt mot hovedmålene i prosjektet. Det handler om folk. Og når man bruker det sammen med avdelingene FolkiArbeid, FolkiLæring og FolkiTiden, blir det langt tydeligere hva de holder på med. Navnet er moderne og tar brodden av stigmaet knyttet til vekst- eller attføringsbedrifter.

Kunde:

Folki (Tidligere Tjeldsund Vekst)

Leveranse:

Design Employer Branding Logo og profil Merkenavn Merkevarestrategi Nettside Strategi Webdesign

Tidsrom:

2023

Identiteten måtte følge de samme linjene. Kombinasjonen av lekenhet og profesjonalitet, sammen med en grunnleggende respekt og menneskeverd måtte stå i sentrum. Vi valgte derfor en varm rødtone som hovedfarge på en logo som har et lekent og organisk hovedelement etterfulgt av en strammere typografi.

Det organiske elementet danner også grunnlag for et uendelig antall former som kan brukes til å dekorere og styrke avsenderidentitet på alt av materiell fra Folki, blant annet på nettsiden. Nettsiden for øvrig er bygget opp fra grunnen med en grundig prosess der fokus har vært på et brukervennlig grensesnitt, enkel manøvrering og et pent og ryddig skall.

Andre jobber