Elmea

Lofotkraft siktet seg inn mot fremtiden og ble til Elmea
elmea

Lofotkraft er hele Lofotens energikonsern. Med produksjon og distribusjon av energi har de i mer enn 100 år trygget hverdagen, og investert i fremtiden for mennesker og bedrifter i hele regionen. Det krever høy kompetanse, og en god del mot å skulle bygge og vedlikeholde et strømnett som dekker energibehovene langs hele Lofoten med sin dramatiske topografi.  Lofotkraft har bokstavelig talt stått i stormen i hele sin levetid, og vil fortsette å gjøre det også i fremtiden. Men kraftbransjen er i endring, med nye reguleringer som stiller krav til hele verdikjeden. Derfor fikk vi en henvendelse om å bistå konsernet med å utvikle et nytt navn og tilhørende visuell identitet til selskapet, som både gjenspeilet visjonen «trygger hverdagen – investerer i fremtiden», og samtidig bidro med lokal tilhørighet, uten at det virket begrensende for eventuelle fremtidige konsolideringer i bransjen.

Navnet

Lofotkraft hadde gjennomført en intern navnekonkurranse der de hadde fått inn en rekke spennende navneforslag. Vi jobbet videre med forslagene, og sammen med Lofotkraft landet vi på et navn som hadde sitt utspring i et av forslagene fra navnekonkurransen. «Mea» er et ord som beskriver siktepunkter på havet. Før GPS tok over brukte kystfiskere faste landemerker, eller «mea» som navigasjonspunkter for å finne tilbake til de beste fiskeplassene. Mea gjorde det mulig å hente opp store ressurser fra havet, som bidro til vekst og verdiskaping hos de mange lokalsamfunnene Lofoten. I tillegg betyr mea «min» på latin, noe som bidrar til å understreke det at konsernet er eiet av de seks Lofotkommunene. For å gi navnet mer egenart, og samtidig styrke kategoritilhørigheten la vi til prefixet «El», slik at vi fikk navnet Elmea.

 

Logo og visuell identitet

Kjernevirksomheten til Elmea er utbygging, drift og vedlikehold av strømnettet i Lofoten. Dette fordrer også en kontinuerlig vurdering av fremtidige behov knyttet til blant annet kapasitet i nettet, noe Elmea er svært bevisste på. Derfor har de de siste årene gjort signifikante investeringer knyttet til oppgraderinger av nettet. Denne bevisstheten, og investeringsvilligheten knyttet til fremtiden er ekstremt viktig, og vi ville at dette, sammen med betydningen av det nye navnet, skulle komme frem i det visuelle uttrykket.

 

Løsningen

Vi utviklet et symbol som skal bidra til storytellingen rundt hva merkevaren Elmea handler om. Det inneholder en pil som peker fremover for å symbolisere et fremoverlent selskap som investerer i morgendagen. Videre inneholder det flere linjer, som en ment å illudere distribusjon av kraft. Sammen peker linjene og pilen mot et punkt i midten; mea. Vi valgte en fargepalett som bidrar til å understreke dette, og som samtidig styrker den lokale forankringen, med en dyp blåfarge inspirert av havet, og en sterk grønn farge som vi kjenner igjen fra nordlyset som danser på himmelen. Typografisk gikk vi for et stramt, moderne uttrykk som harmonerer med symbolet, og som videre understreker at dette er et høykompetent, fremoverlent energikonsern.

Andre jobber