Concrete Innovation Cluster

Bygg for evigheten
Concrete Innovation Cluster

Betongklyngen, nå kjent som Concrete Innovation Cluster, er en nasjonal innovasjonsarena som gjennom kunnskapsutvikling, samarbeid og omstilling skal bidra til en karbonnøytral betongbransje innen 2030. Klyngen består av 75 medlemsbedrifter innen alle segmenter av betongbransjen, blant annet byggherrer, entreprenører, ulike FOU-miljøer, samt rådgivere og utstyrsleverandører.

Nylig ønsket de å styrke profilen gjennom et nytt navn som fungerer internasjonalt og en ny visuell identitet som i større grad får frem den jobben klyngen gjør for med tanke på innovasjon og utvikling i retning av en mer bærekraftig industri.

Anew fikk jobben med å utvikle identiteten. Vår inngang var at vi ville utvikle en identitet som ikke bare fungerer optimalt i de digitale flatene de bruker til kommunikasjon mot målgruppen, men som samtidig lar seg støpe i betong. Vi valgte en enkel, men innovativ løsning på selve logosymbolet, der hulrommet i en kvadratisk C skaper en linje som viser veien fremover for merkevaren. Denne linjen blir til et dynamisk element som fungerer som et distinktivt merkeelement når det brukes i forbindelse med alt fra bilder, på nettsiden og på ulike dokumenter. Paletten fremhever farger som bidrar til kategoritilhørighet, men som også løfter frem de teknologiske og innovative aspektene ved jobben som klyngen gjør.

Resultatet er en merkevare som virkelig står ut, og som virkelig får frem visjonen til Concrete Innovation Cluster: Bygg for Evigheten.

Andre jobber