Audiolight

Amplified goosebumps
Audiolight

Audiolight er en av regionens største tilbydere av tekniske tjenester knyttet til sceneproduksjoner. Det vil si at de blant annet leverer lyd, lyd, scene og backline. De jobber med alt fra de største festivalene, til mindre arrangementer. Målet deres er alltid å løfte opplevelsen for publikum. Audiolight er langt mer enn en stor utstyrspark som dekker behovet for teknisk utstyr. De er profesjonelle mennesker med lang erfaring og komplementær kompetanse som gir dem uvurderlig innsikt i behovene knyttet til produksjoner av alle størrelser. De kjenner behovene til både artister, produsenter og publikum, og vet hva som må til for å skape opplevelser som gir gåsehud hos alle involverte. Koronaårene ble utfordrende for hele bransjen, men de lå ikke på latsiden av den grunn. Færre arrangementer gav dem muligheten til å jobbe mer med egen strategi og eget uttrykk, og gjøre dem enda bedre rigget for tiden når vi endelig kan samles igjen. Anew har jobbet med Audiolight i mange år, og nå fikk vi muligheten til å bygge opp en ny merkevareplattform sammen med dem, og skape en ny visuell identitet.

Folka i Audiolight gjør ingenting halvveis. Derfor gjennomførte vi en grundig prosess der vi gjorde et dypdykk i merkevaren med fokus på en analyse av markedets behov, andre aktører i kategorien og ikke minst egne kapabiliteter. Vi gjennomførte flere workshops med ledelsen for å definere hva som skulle definere merkevaren fremover, og hvordan dette skulle komme til uttrykk gjennom identitet og kommunikasjon. I denne prosessen kom det frem at Audiolight ikke bare er foretrukket fordi de har det rette utstyret, men også fordi de har en solid forståelse av bransjen, både  fra produsentenes og artistenes perspektiv, som begge har et felles mål om å skape  store opplevelser for publikum.

Vi landet på en posisjonering som løfter leveransene deres ut fra en teknisk ryder, og opp til å handle om å forsterke publikums opplevelse. Dette gjør de gjennom å skape trygghet hos sine kunder for den tekniske gjennomføringen av deres arrangement. Deres profesjonalitet, skikkelighet og know-how gjør at produsenteten kan lene seg tilbake med en visshet om at gjennomføringen blir friksjonsløs.

Sammen definerte vi kundeløftet «Amplifiied Goosebumps», som kombinerer konnotasjoner knyttet til de tekniske leveransene, med den effekten dette har på publikum. Det handler om å skape gåsehudopplevelser. Vi skapte en visuell identitet som innehar den samme dualiteten, basert på sirkler som kan tolkes som alt fra scenelys, til nettopp den fysiske reaksjonen publikum får av store opplevelser fra scenen i form av gåsehud. Identiteten er fleksibel, men samtidig tydelig og distinktiv, og gir et stort rom for utvikling av distinktive merkeelementer basert på elementer i identiteten.

AudioLight

Andre jobber