3 grunner til å sette tydelige mål for merkevaren din

Litt forenklet kan vi si at strategi handler om å definere veien til målet. Det handler om hvordan man skal fylle gapet mellom dages situasjon og en ønsket, fremtidig situasjon. Man kan sammenligne det med å velge en rute på et kart fra der man står til dit man skal. Det finnes mange ulike veier dit, og hver vei har ulike fordeler, og byr på ulike utfordringer. Det vanskelige er å velge den ruten som passer deg aller best, med de underliggende forutsetningene du har.

3 grunner til å sette tydelige mål for merkevaren din

La oss dra metaforen videre, og snakke om hva som må til for at man skal kunne gjøre en kvalifisert vurdering av de ulike rutealternativene på kartet. Man må selvsagt kjenne sine egne forutsetninger ut og inn, altså gjennomføre en grundig internanalyse der man blant annet tydeliggjør sine egne kapabiliteter. Men man må også ha god kjennskap til landskapet som man skal manøvrere seg gjennom, altså kategorien man opererer i, hvem konkurrentene er, hvordan de er posisjonert osv.

 

 

Ja, strategi handler om veien til målet, men hvis man ikke vet hvor man skal blir det vanskelig å velge den beste veien dit.

 

Alt dette er svært viktige momenter i strategiarbeidet, men det er likevel ett spørsmål som må besvares før man kan begynne å gjøre disse analysene, enten det er snakk om rutevalg i et kart, eller strategiarbeid i en bedrift. Spørsmålet virker kanskje banalt, men er likevel svært vanskelig å være tydelig på. Og det er spørsmålet er: Hvor skal vi? Ja, strategi handler om veien til målet, men hvis man ikke vet hvor man skal blir det vanskelig å velge den beste veien dit.

Det å sette tydelige mål for en virksomhet er like viktig som det er vanskelig. Dette er noe som alt for mange bedrifter, både etablerte virksomheter og startups, har et litt lemfeldig forhold til. Det kan være mange grunner til at dette nedprioriteres, men det er enda flere grunner til at dette burde stå høyt på agendaen hos alle. Her oppsummerer vi dette i tre hovedgrunner.

 

1.     En tydeligere merkevare

En bedrift har selvsagt mange mål og enda flere delmål, men når vi snakker om de store linjene som en overordnet strategi gjerne skal adressere, så befinner vi oss helt øverst i målhierarkiet. Det å definere et overordnet mål for bedriften vil bidra til å gi retning på alt annet som kommer under, det være seg ulike forretningsmål, markedsmål, kommunikasjonsmål osv.

Med en tydelig retning blir alt annet litt enklere. Innovasjon og produktutvikling får en rettesnor som gjør det lettere å være tydelig på hva man skal, og hva man ikke skal lansere. Det samme kan også sies om alt fra distribusjon til prissetting. Det hjelper å hele tiden kunne kalibrere en ide eller et tiltak opp mot spørsmålet om hvorvidt dette tar oss ett skritt nærmere det overordnede målet. Dersom man evner å være tro mot det overordnede målet vil man sitte igjen med et helhetlig uttrykk som går igjen i alle ledd av organisasjonen. Dette er med på å gi målgruppen ditt et tydelig inntrykk av hvem du er, en tydelig posisjon i deres hoder, en sterk merkevare.

 

2.     Bedre ressursallokering

Når man setter mål er det viktig at man definerer målene på en slik måte at man kan sekundere sin egen progresjon underveis. Man må altså kunne ta pulsen på bedriften, sett i lys av målene, og se om man beveger seg i riktig retning. Med denne innsikten på plass vil man kunne allokere ressurser på en mer effektiv måte, og ikke minst følge med på effektene av de tiltakene man implementerer. Da kan man enkelt sette inn støtet der skoen trykker, og unngå at man budsjetterer i blinde. Det har stor verdi.

 

3.     Mening, motivasjon og grunn til å feire

Det å jobbe mot et felles mål er noe som går igjen hos arbeidstakere på tvers av bransjer, som en stor kilde til motivasjon i arbeidet. Det er med på å gi mening til de dagligdagse oppgavene som ellers kanskje kan føles repetitive. Med høyere grad av opplevd mening og motivasjon i arbeidet, vil eierskap og effektivitet gå opp. Og ikke minst, ved å ha tydelige mål og delmål får man også gode grunner til å feire, både store og små seire. Dette er også veldig viktig, og bidrar til å bygge kultur, skape engasjement og samhold.

 

Lytt til fjellvettreglene

Mål er altså utvilsomt viktig. Fjellvettregel nummer én lyder “planlegg turen og meld fra hvor du går”. Det samme kan sies om din merkevares reise. Men som sagt, det er vanskelig. Gode mål krever gode analyser og solid innsikt, både om interne og eksterne forhold. Mange har god erfaring med å lytte til erfarne fjellfolk, eller altså å ta inn eksterne rådgivere i strategiarbeidet. Det er nyttig å få friske øyne på problemstillingen og få bistand til å guide selskapet gjennom alt fra innsiktsarbeid til implementering av tiltak. Anew har rådgivere som har vært på tur før, med solid erfaring på denne typen arbeid. Vi er klare til å bistå gjennom hele prosessen med din merkevarestrategi. Vi tar gjerne en kaffeprat for å diskutere en prosess mot gode målsetninger for din bedrift.

God tur!

 

PS: Hvis du vil lese mer om hvordan man utvikler en sterk visjon og SMARTe mål for din merkevare, kan du lese om det her.

Anew Branding er et merkevarebyrå i Harstad som brenner for å bygge sterke merkevarer. Med base i Nord-Norge banker våre hjerter litt ekstra for nordnorske merkevarer.

Relatert