Årets idrettsanlegg! Smak litt på den.

Jubelen stod i taket når Bjørn Tore Woll, presidenten i Harstad Cykleklubb, nylig ringte oss for å fortelle at Norges Idrettsforbund har kåret Harstad Bike Park til årets idrettsanlegg i Norge for 2023

Bilde av parken

Jubelen stod i taket når Bjørn Tore Woll, presidenten i Harstad Cykleklubb, nylig ringte oss for å fortelle at Norges Idrettsforbund har kåret Harstad Bike Park til årets idrettsanlegg i Norge for 2023. Det var selvsagt en glad, stolt og kanskje litt rørt Bjørn Tore i andre enden, og gleden ble ikke mindre hos oss. Han ville takke oss for et svært godt samarbeid fra sykkelparkens spede begynnelse på idéstadiet, til det som nå står som en ferdig sykkelpark i verdensklasse, og ikke minst årets idrettsanlegg 2023.

Det er selvsagt hyggelig at de takker oss, men vi hadde lyst til å bruke noen ord på å si takk tilbake til HCK, med nettopp Bjørn Tore Woll og ikke minst Stian Evensen i spissen. For fy flate for en kraft de utgjør! Fra det aller første møtet vi hadde med dem har de ikke bare utvist stor grad av tillit og forståelse for hva som skal til for å skape godt samarbeid, engasjement og goodwill, men de har også vist seg å være ekstremt profesjonelle, kreative og utvist en gjennomføringskraft som er svært få forunt.

 

Den spede begynnelse

 

Første logo til parken
Det startet med at vi jobbet sammen om utviklingen av identitet og nettside til prosjektet som den gang gikk under navnet Blåbærhaugen Sykkelpark. Ambisjonsnivået var høyt fra start, og økte gradvis i prosessen. Det ble fort tydelig at dette kunne bli stort. For Harstad, og for hele Nord-Norge. For å bygge oppunder dette ble navnet endret til Harstad Sykkelpark, og man startet jobben med å sikre finansiering. Vi utviklet mye materiell somskulle hjelpe Stian og Bjørn Tore med å vise potensielle sponsorer hvor kult dette kunne bli, og de fikk svært godt gehør hos relevante aktører i regionen. Mange lokale selskaper bidro stort med både materiell, arbeidstimer og ikke minst rene penger for å sikre at sykkelparken skulle bli en realitet.

Den potensielt største bidragsyteren var likevel Samfunnsløftet fra SpareBank1 Nord-Norge. HCK var i dialog med dem om en søknad på intet mindre enn 9 millioner kroner. Sånne summer deles ikke ut over en lav sko, og banken ville være sikre på at Sykkelparken faktisk kunne bidra til å aktivisere ungdom, bedre folkehelsen, skape bolyst, blilyst og besøkslyst til regionen før de gikk inn med det som ville bli et av de aller største enkeltbidragene fra Samfunnsløftet noensinne.

Her holdt det ikke med en enkel søknad sendt over på e-post. Sammen med HCK fikk vi utviklet en fantastisk film om prosjektet, og ikke minst en grundig (og lekker) prosjektbeskrivelse der alt fra planer og budsjetter til potensielle ringvirkninger ble behørig belyst. Selve møtet med Samfunnsløftet ble gjennomført på Harstad Kino der representantene fra banken fikk se filmen på storskjerm, fikk presentert innholdet i søknaden fra scenen og til slutt fikk overlevert selve prosjektbeskrivelsen.

«Vi går for sykkelparken»

Banken lot seg engasjere og var utvilsomt veldig positive til prosjektet, men de ville gjerne sikre at folket i byen var like engasjerte som dem. At Harstadværingene virkelig ønsket seg en sykkelpark. Det ble vår jobb å trigge befolkningen til å ta aktiv del i Sykkelparkens heiagjeng.

Men hvordan kunne vi trigge engasjement for en sykkelpark mens den nordnorske vinteren herjet ute, og Covid-19 umuliggjorde sykling innendørs? Vi valgte en løsning som fikk folket ut på tur, til fots eller på ski, der en sykkel plassert inne i et lyssatt monter var målet for turen. Hver eneste tur bidra med midler fra Samfunnsløftet til Sykkelparken.

Kampanjen «Vi går for sykkelparken» ble lansert i januar 2021. Harstadværingene fikk 9 uker på seg til å gå inn de 9 millioner kronene. Hver uke ble sykkelen plassert ved et nytt turmål. Turgåere scannet en QR-kode på sykkelmonteret for å registrere sin tur, og hver tur tok oss ett skritt nærmere målet om 9 millioner kroner.

 

Kampanje for sykkelparken

I tillegg var hver registrering et lodd i en ukentlig trekning av premier fra lokale aktører, og en stor trekning av ekstra fine premier etter endt kampanje, inkludert selve sykkelen inne i monteret.

Vi anslo at 200 registrerte turer per uke var et hårete, men oppnåelig mål. Til enhver tid kunne man følge utviklingen i innsamlet beløp på en live ticker på en kampanjenettside. På denne siden la vi også ut info om hvor sykkelmonteret befant seg hver uke, samt annen relevant informasjon om kampanjen.

Ble folk engasjert? Svaret er et rungende ja! Målet om 9 millioner kroner ble nådd på dag 6 av kampanjen. Men vi avsluttet ikke kampanjen der. Og folk fortsatte å gå ut for å finne sykkelen i marka, scanne koden og registrere sin tur. Totalt ble det registrert mer enn 4.890 turer. Over 9 uker bygde vi en enorm kjennskap om prosjektet, og et fantastisk engasjement hos folket. Bevilgningen fra Samfunnsløftet var et faktum. Og sammen med solide bidrag fra andre aktører, blant annet Sparebank 68º Nord som gav 2 millioner kroner, var finansieringen av parken var i boks.

 

På dag 6 ble tur nr 1800 registrert, og de 9 millionene fra Samfunnsløftet var et faktum

 

Harstad Bike Park

Velosolutions fortsatte byggingen av parken. Vi bidro med designfaglige råd, og utviklet parkens visuelle uttrykk gjennom design av portaler og skilt. Og snart hadde Bjørn Tore og Stian også sikret hytterligere finansiering av flere elementer, en trafikkgård og ikke minst det fantastiske Sykkelhuset som i skrivende stund ferdigstilles i Sykkelparken.

Det man nå så konturene av var større og bedre enn noen hadde klart å forestille seg på forhånd. Kvaliteten på anlegget, og potensialet som turistmagnet strakk seg langt utenfor landegrensene. Vi måtte derfor gjøre nok en justering av navnet, som nå ble Harstad Bike Park. Med nytt navn utviklet vi også en ny logo. Dette var ikke lenger et skrivebordsprosjekt, men en faktisk sykkelpark med en enorm tiltrekningskraft for besøkende så vel som fastboende. Den nye logoen hentet inn uttrykket vi skapte til portalene i parken, og bidro til at hele det visuelle uttrykket nå fremstår som moderne, tøft og svært gjennomført.

Nå jobbes det med ferdigstilling av Sykkelhuset. Mange har bidratt også her. Vårt bidrag har bestått i å designe et godt skiltsystem innvendig og utvendig på bygget. Vi har også utviklet helt nye nettsider til sykkelparken, som nå er tilpasset driftsfasen av anlegget.

Stolt sponsor

Stolt sponsor

Det har vært litt av en reise, og vi er ekstremt takknemlige for at vi har fått tatt aktiv del i den reisen sammen med de mange engasjerte ildsjelene i HCK, og sammen med de mange lokale bedriftene som i likhet med oss har latt seg engasjere og inspirere til å bidra til prosjektet som aktive sponsorer.

Resultatet er at Harstad har en sykkelpark i verdensklasse. Gratis, åpen og tilgjengelig for alle. En attraksjon som virkelig setter Harstad på kartet som en av de mest attraktive destinasjonene for sykling.

 

Årets idrettsanlegg

Tildelingen av prisen for årets idrettsanlegg er en fullt fortjent anerkjennelse av den enorme innsatsen som er lagt ned i prosjektet. Juryen løfter frem kvaliteten på anlegget, befolkningens og det lokale næringslivets engasjement, graden av innovasjon og nytenkning og ikke minst at parken er åpen, tilgjengelig og gratis for alle som noen av grunnene til at de får prisen. Denne henger høyt. Og den smaker godt. En stor fjær i hatten til HCK, til Bjørn Tore og Stian, og til de mange andre aktørene som har spilt vitale roller i å realisere prosjektet. Gratulerer til dere alle!

Vi stiller oss helhjertet bak juryens vurdering, helt objektivt selvsagt, og bøyer oss i støvet over det dere har fått til.

 

Tusen tusen takk!

 

Anew Branding er et merkevarebyrå i Harstad som brenner for å bygge sterke merkevarer. Med base i Nord-Norge banker våre hjerter litt ekstra for nordnorske merkevarer.

Relatert