Anew skal fornye Harstad Profileringspool

Profileringspoolen ønsker å videreutvikle merkevaren sin med en tydeligere identitet som får frem hva nettverket jobber med.

Anew skal fornye Harstad Profileringspool

Harstad Profileringspool er et bedriftsnettverk i Harstad med 70 medlemsbedrifter som tilsammen teller mer enn 5000 ansatte. Nettverket har utviklet seg mye de siste årene. Blant annet har festivalen Bakgården, som opprinnelig var et prosjekt i regi av Profileringspoolen, blitt skilt ut som et eget selskap. Som et ledd i å tydeliggjøre ovenfor hele lokalbefolkningen hva de jobber med, ønsker de nå å jobbe strategisk med sin egen merkevare. Derfor søkte de nylig etter en egnet byråpartner som kan bistå og veilede i den prosessen. Flere lokale byråer ble forespurt, og valget falt til slutt på Anew.

Styret i Profileringspoolen gikk opprinnelig ut å søkte etter en samarbeidsparter for utvikling av nye nettsider til nettverket, men i den prosessen oppdaget de at behovet stakk dypere enn som så.

-Underveis i prosessen kom man også inn på behov for strategiprosess og ny visuell profil, slik at denne casen ble en del større enn det vi først så for oss. Det kom mange gode innspill på veien og vi setter enormt pris på den entusiasmen og engasjementet vi har møtt. Vi har i vår konklusjon lagt vekt på helheten i det som er blitt presentert med tanke på løsning og forslag til videre prosess, sier styreleder i Harstad Profileringspool Håkon Vahl.

Vi i Anew er stolte og ydmyke over tilliten, og ser virkelig frem til et godt samarbeid med Harstad Profileringspool.

Anew Branding

Anew er et merkevarebyrå i Harstad som brenner for å bygge sterke merkevarer. Med base i Nord-Norge banker våre hjerter litt ekstra for nordnorske merkevarer.

Relatert